tervetuloa

Kouluttajapankki

Tältä sivulta löydät listan varhaisiän musiikinopettajista, jotka ovat valmiita pitämään koulutuksia esim. päiväkotihenkilöstölle tai muille lasten kanssa työskenteleville. Jokaisen kouluttajan tiedoista näet, millä alueella hän kouluttaa. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota suoraan yhteyttä kouluttajaan.

Voit järjestää kouluttajat paikkakunnan, sukunimen tai nimikkeen mukaan.

ANNA HELEMAA-HOLLO

Musiikkileikkikoulunopettaja jt / sellonsoitonopettaja

anna.helemaa-hollo(AT)musiikkimarakatti.com

// Päijät-Häme ja pääkaupunkiseutu

Koulutusaiheet:
- Varhaisiän musiikkikasvatus
- Ohjelmistot
- Lasten kanssa työskentelevien ( esim. päiväkodin ja kerhojen henkilökunta ) jatkokoulutus

Koulutukset sovitaan ja muokataan tarpeiden mukaan.

LAURA KOSKELO

Musiikkipedagogi AMK, varhaisiän musiikinopettaja

laura.koskelo(AT)moks.fi

// Pääkaupunkiseutu ja lähiympäristö

Koulutusaiheet:
- Viulumuskari
- Muskarin ja teoriaopetuksen yhdistäminen
-suomen- ja ruotsinkielinen varhaisiän musiikkikasvatus

(koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi)

Johanna Laitila

Musiikkipedagogi YAMK, varhaisiän musiikinopettaja

johannapiipponen(AT)gmail.com

// Kainuu ja Koillismaa/muu Pohjois-Suomi

Koulutusaiheet:
-Toiminnallisia workshoppeja ja koulutusta lasten kanssa työskenteleville (mm.päiväkodit, kerhot). Musiikkikasvatusta vauvasta kouluikäisiin.
-Musiikkihetkien/juhlien elävöittäminen mm. päiväkodeissa. Ohjelmistoideoita.
-Satumaisen toiminnallisia konsertteja ja musiikkituokioita pienille ja suurille lapsiryhmille.

Koulutukset ja workshopit sovitaan ja muokataan tarpeiden mukaan.

JESSIKA LAMPI

Musiikkipedagogi AMK, varhaisiän musiikinopettaja

jessika.lampi(AT)gmail.com

// Lappi ja koko muu Suomi

Koulutusaiheet:
- Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä
- Pilkahduksia afrikkalaisiin (Ghana, Etelä-Afrikka) rytmeihin ja leikkeihin
- Ideas for English-speaking lessons
- Tukea musiikin teorian esittelyyn muskareissa ja soitinvalmennuksessa
- Odottavien äitien musiikkitoiminta (pohjautuu opinnäytetyöhöni)

Koulutusta tarjolla kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Kaikki koulutukset ovat toiminnallisia ja suunnitellaan tarpeiden mukaan.

HEINI MANSIKKAKORPI

taidekasvattaja FM, draamapedagogi, musiikkipedagogi AMK (varhaisiän musiikinopettaja)

heimansikka(AT)hotmail.com

// pääkaupunkiseutu/koko Suomi

Koulutusaiheet:
-Taideintegraatio varhaisiän musiikkikasvatuksessa, eri taiteen osa-alueiden (kuvataiteen, teatterin/draaman, tanssin ja sanataiteen) yhdistäminen, käytännön esimerkkejä ja taideintegraation mahdollisuuksien esittelyä
-Taideintegraatioon liittyvä täydennyskoulutus ja workshopit
-Vauvamuskareiden monitaiteisuus, vauvojen värikylvyn ja muskaritoiminnan yhdistäminen sekä siihen liittyvät workshopit
-Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaisiän musiikkikasvatuksessa ja soittoryhmäopetuksessa