tervetuloa

Missä?

Varhaisiän musiikinopetusta annetaan musiikkiopistoissa, yksityisissä musiikkileikkikouluissa, seurakunnissa, Mannerheimin lastensuojeluliiton alaisuudessa sekä työväen- ja kansalaisopistoissa. Pätevällä opettajalla on aina musiikkipedagoginen koulutus.

Varhaisiän musiikinopettajat ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenet toimivat eri puolilla Suomea erilaisten työnantajien palveluksessa.

Miten?

Opetus perustuu osallistujia aktivoivaan toimintatapaan, joka etenee prosessimaisesti helposta haastavampaan. Opetuksen lähtökohtina ovat tekemällä oppiminen, luovuuden hyödyntäminen, moniaistisuus ja elämyksellisyys.

Työtapoina käytetään:

  • laulamista ja loruttelua
  • soittamista
  • liikkumista ja rytmiikkaa
  • kuuntelua
  • leikkiä

KOULUTTAJAPANKKIIN