tervetuloa

Mitä?

Varhaisiän musiikinopetus on ammattimaisesti organisoitua tavoitteellista musiikinopetusta, jota antaa alalle monipuolisesti koulutetut varhaisiän musiikinopettajat.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen eri kohderyhmät ovat:

 • 0-2-vuotiaiden perheryhmät
 • 3-6-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmät
 • soitinryhmät
 • valmentavan musiikinopetuksen ryhmät
 • musiikin perusteiden alkeisryhmät
 • taideintegraatioryhmät
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmät
 • odottavien äitien ryhmät

Varhaisiän musiikinopettajalla on valmiudet täydennyskouluttaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, soiton- ja musiikin perusteiden opetuksen ja sosiaalialan henkilöstöä sekä ohjata ikäihmisten musiikkitoimintaa.

KOULUTTAJAPANKKIIN

Tavoitteet

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteet voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat:

 • musiikilliset
 • sosiaalis – emotionaaliset
 • kognitiiviset
 • psykomotoriset
 • esteettiset tavoitteet

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteet rakentuvat aina suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, kulttuuriin ja siinä vallitsevaan ihmiskäsitykseen. Jokaiselle ikäryhmälle on laadittu tavoitemalli, jonka toteuttamiseen vaikuttavat mm. lasten ikä, kehitysvaihe, ryhmän koko ja opetuksen ajankohta. Lisäksi opettajan työvälineenä on hänen persoonaansa, arvomaailmansa ja musiikillinen minäkuvansa.

Pienten lasten opetuksessa on aina enemmän kyse lapsen kokonaispersoonallisuuden kasvun ohjaamisesta kuin esim. korkeatasoisen taiteen tekemisestä.