Bli medlem!

En person som uppfyller behörighetsvillkoren eller som håller på att avlägga studier för att bli småbarns musiklärare kan bli ordinarie medlem i Småbarns musiklärare rf. Vem som helst kan bli understödsmedlem.

Medlemsavgifter 2020:

Ordinarie medlem 50 e
Studerandemedlem 20 e
Pensionärsmedlem 25 e
Understödsmedlem 75 e

Du kan ansöka om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret.

Share