Övriga utbildningar

Vimmelvej utbildningarna

SMuL rf kommer att lansera en ny barnsångbok: Vimmelivej den 24 oktober. Efter det har ni möjlighet att bekanta er med sånger ur boken under två identiska skolningstillfällen. Under skolningarna får man också en hel del lek-och spelidéer till sångerna. Båda skolningarna leds av Jenny Backman-Pråhl och Petra Eklund Saloheimo.

Skolningstillfälle 1: Hagalund, Esbo på Musikinstitutet Kungsvägens utrymmen lö 7.11. kl. 14.30-18.00. https://byte.flomembers.com/vamory/events/register/e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd

Skolningstillfälle 2: Jakobstad på Wavas utrymmen lö 21.11. kl.12-15.30. https://byte.flomembers.com/vamory/events/register/1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18

En skolning kostar 20€ och du kan anmäla dig via länkarna ovanför. Det kan löna sig att vara snabb för kurserna har begränsat antal deltagare.

Dom som deltar i en Vimmelivej-utbildning, kommer att ha möjligheten att köpa boken förmånligt utan postavgift i samband med utbildningen.

Frågorna gällande skolningarna riktas till svenska@vamory.fi

Share