Övriga fortbildningar

Vimmelivej fortbildning ONLINE

SMuL rf har lanserat en ny barnsångbok: Vimmelivej den 24.10. Nu har ni möjlighet att bekanta er med sånger ur boken under en Online fortbildningsdag. Ni får också en hel del lek-och spelidéer till sångerna. Skolningen leds av Jenny Backman-Pråhl och Petra Eklund Saloheimo och passar till alla som jobbar med barn och musik. Du kan delta i den här skolningen oberoende var du bor.

Vimmelivej fortbildningen äger rum lö 21.11 kl.12-15.30

Fortbildningen kostar 20€ och du kan anmäla dig via länken nedanför. https://byte.flomembers.com/vamory/events/register/1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18

De som deltar i den här online skolningen, kommer att ha möjligheten att köpa boken Vimmelivej utan postavgift.

Bokens pris: 14€ / 10€ för SMuL rf:s medlemmar

Frågorna gällande skolningarna riktas till svenska@vamory.fi

Share