Utbildarbank

På denna sida hittar du en lista över småbarns musiklärare som kan hålla utbildningar t.ex. för daghemspersonalen eller för andra personer som jobbar med barn. I utbildarens information anges orten där utbildaren utbildar. Om du är intresserad av en utbildning, kontakta utbildaren direkt. 

Om du vill ha dina uppgifter på listan, skicka e-post till sihteeri@vamory.fi.

Anna Helemaa-Hollo

Musiikkileikkikoulunopettaja KT / sellonsoitonopettaja

anna.helemaa-hollo(@)musiikkimarakatti.fi

Päijät-Häme ja pääkaupunkiseutu

Koulutusaiheet:

 • varhaisiän musiikkikasvatus
 • ohjelmistot
 • lasten kanssa työskentelevien (esim. päiväkodin ja kerhojen henkilökunta) jatkokoulutus

Koulutukset sovitaan ja muokataan tarpeiden mukaan.


Laura Koskelo

Musiikkipedagogi AMK, varhaisiän musiikinopettaja

laura.koskelo(@)moks.fi

Pääkaupunkiseutu ja lähiympäristö

Koulutusaiheet / Utbildningsämnen:

 • viulumuskari
 • muskarin ja teoriaopetuksen yhdistäminen
 • suomen- ja ruotsinkielinen varhaisiän musiikkikasvatus

(Koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi)


Johanna Laitila

Musiikkipedagogi YAMK, varhaisiän musiikinopettaja

johannapiipponen(@)gmail.com

Kainuu ja Koillismaa / muu Pohjois-Suomi

Koulutusaiheet:

 • Toiminnallisia workshoppeja ja koulutusta lasten kanssa työskenteleville (mm. päiväkodit, kerhot). Musiikkikasvatusta vauvasta kouluikäisiin.
 • Musiikkihetkien / juhlien elävöittäminen mm. päiväkodeissa. Ohjelmistoideoita.
 • Satumaisen toiminnallisia konsertteja ja musiikkituokioita pienille ja suurille lapsiryhmille.

Koulutukset ja workshopin sovitaan ja muokataan tarpeen mukaan.


Heini Mansikkakorpi

Taidekasvattaja FM, draamapedagogi, musiikkipedagogi AMK (varhaisiän musiikinopettaja)

heimansikka(@)hotmail.com

Pääkaupunkiseutu / koko Suomi

Koulutusaiheet:

 • Taideintegraatio varhaisiän musiikkikasvatuksessa, eri taiteen osa-alueiden (kuvataiteen, teatterin / draaman, tanssin ja sanataiteen) yhdistäminen, käytännön esimerkkejä ja taideintegraation mahdollisuuksien esittelyä
 • Taideintegraatioon liittyvä täydennyskoulutus ja workshopit
 • Vauvamuskareiden monitaiteisuus, vauvojen värikylvyn ja muskaritoiminnan yhdistäminen sekä siihen liittyvät workshopit
 • Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaisiän musiikkikasvatuksessa ja soittoryhmäopetuksessa
Share