Fortbildningsbank

På denna sida hittar du en lista över de småbarns musiklärare som ordnar fortbildningar för t.ex. daghemspersonal eller andra personer som jobbar med barn. Orten där fortbildningen ordnas, anges skilt i informationen om varje lärare. Kontakta läraren direkt om du är intresserad av en skolning.

Skicka e-post till sihteeri@vamory.fi om du vill ha dina uppgifter listade.

Anna Helemaa-Hollo

Musiikkileikkikoulunopettaja KT / sellonsoitonopettaja

anna.helemaa-hollo(@)musiikkimarakatti.fi

Päijät-Häme ja pääkaupunkiseutu

Koulutusaiheet:

 • varhaisiän musiikkikasvatus
 • ohjelmistot
 • lasten kanssa työskentelevien (esim. päiväkodin ja kerhojen henkilökunta) jatkokoulutus

Koulutukset sovitaan ja muokataan tarpeiden mukaan.


Laura Koskelo

Musiikkipedagogi AMK, varhaisiän musiikinopettaja

laura.koskelo(@)moks.fi

Pääkaupunkiseutu ja lähiympäristö

Koulutusaiheet / Utbildningsämnen:

 • viulumuskari
 • muskarin ja teoriaopetuksen yhdistäminen
 • suomen- ja ruotsinkielinen varhaisiän musiikkikasvatus

(Koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi)


Johanna Laitila

Musiikkipedagogi YAMK, varhaisiän musiikinopettaja

johannapiipponen(@)gmail.com

Kainuu ja Koillismaa / muu Pohjois-Suomi

Koulutusaiheet:

 • Toiminnallisia workshoppeja ja koulutusta lasten kanssa työskenteleville (mm. päiväkodit, kerhot). Musiikkikasvatusta vauvasta kouluikäisiin.
 • Musiikkihetkien / juhlien elävöittäminen mm. päiväkodeissa. Ohjelmistoideoita.
 • Satumaisen toiminnallisia konsertteja ja musiikkituokioita pienille ja suurille lapsiryhmille.

Koulutukset ja workshopin sovitaan ja muokataan tarpeen mukaan.


Heini Mansikkakorpi

Taidekasvattaja FM, draamapedagogi, musiikkipedagogi AMK (varhaisiän musiikinopettaja)

heimansikka(@)hotmail.com

Pääkaupunkiseutu / koko Suomi

Koulutusaiheet:

 • Taideintegraatio varhaisiän musiikkikasvatuksessa, eri taiteen osa-alueiden (kuvataiteen, teatterin / draaman, tanssin ja sanataiteen) yhdistäminen, käytännön esimerkkejä ja taideintegraation mahdollisuuksien esittelyä
 • Taideintegraatioon liittyvä täydennyskoulutus ja workshopit
 • Vauvamuskareiden monitaiteisuus, vauvojen värikylvyn ja muskaritoiminnan yhdistäminen sekä siihen liittyvät workshopit
 • Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaisiän musiikkikasvatuksessa ja soittoryhmäopetuksessa
Share