Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2020:

Paula From, ordförande
Elina Simes, vice ordförande
Sari Sakki, kassör
Tanja Lundén, sekreterare
Susanna Laukkanen
Meeri Kordelin
Piret Kajaste (f.d. Tuurmaa)
Nanne Vaihinen
Anu Laasonen-Vuori
Eerika Kosonen
Hanna Hakomäki
Taina Räsänen
Laura Muona

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmarna till adressen fornamn.efternamn@vamory.fi

Följande arbetsgrupper verkar inom styrelsen:

Pikkutrilli-tiimi / pikkutrilli@vamory.fi

 • Elina Simes (ansvarig person och tidningens huvudredaktör)
 • Piret Kajaste
 • Meeri Kordelin
 • Paula From

Årets barnskiva / vuodenlastenlevy@vamory.fi

 • Tanja Lundén (ansvarig person)
 • Piret Kajaste
 • Anu Laasonen-Vuori
 • Hanna Hakomäki
 • Eerika Kosonen

Seminarieteamet / seminaari@vamory.fi

 • Susanna Laukkanen
 • Taina Räsänen
 • Piret Kajaste
 • Anu Laasonen-Vuori
 • Meeri Kordelin
 • Laura Muona
 • Tanja Lundén

Marknadsförings-, webbplats- och SoMe-teamet

 • Tanja Lundén
 • Hanna Hakomäki
 • Susanna Laukkanen

Utbildningsteamet

 • Taina Räsänen
 • Eerika Kosonen
 • Laura Muona

Svenskspråkig verksamhet / svenska@vamory.fi

 • Nanne Vaihinen (ansvarig person och kontaktperson och kontaktperson)
 • Susanna Laukkanen
 • Eerika Kosonen
 • Piret Kajaste

Ekonomiteamet/ taloudenhoitaja@vamory.fi

 • Sari Sakki (ansvarig person)
 • Laura Muona
 • Anu Laasonen-Vuori

Share