Styrelsen

Styrelsen för år 2024 valdes under höstmötet den 29.10.2023:

Paula From, ordförande
Tanja Lundén, vice ordförande
Anu Laasonen-Vuori, kassör
Hanna Honkonen, sekreterare
Paula Anttila
Jenny Backman-Pråhl
Meeri Kordelin
Eerika Kosonen

Minna Lehtonen
Juha Mäki
Teija Männistö
Iida Ruusukallio

Marja Siltanen-Vatanen

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmarna till adressen fornamn.efternamn@vamory.fi. Vänligen notera att detta föreningsarbete utförs oavlönat, på vår fritid. Därför är vi inte alltid anträffbara.

Följande arbetsgrupper verkade år 2024 inom styrelsen:

Pikkutrilli-tiimi / pikkutrilli@vamory.fi

 • Meeri Kordelin (ansvarsperson och tidningens huvudredaktör)
 • Jenny Backman-Pråhl
 • Paula Anttila
 • Paula From
 • Marja Siltanen-Vatanen

Årets barnskiva / vuodenlastenlevy@vamory.fi

 • Tanja Lundén (ansvarsperson)
 • Juha Mäki
 • Anu Laasonen-Vuori
 • Hanna Honkonen
 • Eerika Kosonen

Seminarieteamet / seminaari@vamory.fi

 • Iida Ruusukallio (ansvarsperson)
 • Teija Männistö
 • Paula From
 • Anu Laasonen-Vuori

Marknadsförings-, webbplats- och SoMe-teamet

 • Tanja Lundén (ansvarsperson)
 • Meeri Kordelin
 • Juha Mäki
 • Minna Lehtonen (svenska)
 • Iida Ruusukallio
 • Marja Siltanen-Vatanen

Svenskspråkig verksamhet / svenska@vamory.fi

 • Jenny Backman-Pråhl (ansvars- och kontaktperson)
 • Minna Lehtonen

Ekonomiteamet/ taloudenhoitaja@vamory.fi

 • Anu Laasonen-Vuori (ansvarsperson)
 • Paula From
 • Paula Anttila

Samarbete med Lastenmusiikki ry och FiSME

 • Eerika Kosonen (ansvarsperson)
 • Juha Mäki
 • Teija Männistö
Share